| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Partisiipit

Page history last edited by Helja Kirber 13 years, 8 months ago

PARTISIIPIT

 

Aktiivin 1. partisiippi

TEKEVÄ, -va/-vä

 

I

antaa - hän antaa - antava

II

juoda - hän juo - juova

III

ommella - hän ompelee - ompeleva

IV

hypätä - hän hyppää - hyppäävä

V

häiritä - hän häiritsee - häritsevä

VI

paeta - hän pakenee - pakeneva

 

Nominatiivi - lukeva tyttö, lukevat tytöt

Genetiivi - lukevan tytön, lukevien tyttöjen

Partitiivi - lukevaa tyttöä, lukevia tyttöjä

Illatiivi - lukevaan tyttöön, lukeviin tyttöihin

Inessiivi - lukevassa tytössä, lukevissa tytöissä  jne

 

HARJOITUS.

 1. Matti pitää hyvin laulavista naisista. (naisista (naiset), jotka laulavat hyvin).
 2. Kirjastossa on paljon lukevia poikia. (poika, joka lukee).
 3. (Nuori, joka puhuu englantia) Englantia puhuville nuorille maailma on avoin.
 4. Kysyin karttaa tutkivalta ulkomaalaiselta (ulkomaalaiselta, joka tutkii karttaa), saisinko auttaa.
 5. En ole vielä nähnyt korkeutta pelkääviä miehiä. (miehet, jotka pelkäävät korkeutta).
 6. Opettaja ihastuu aina KENEEN? MIHIN? ajatteliviin oppilaisiin (oppilaat, jotka ajattelevat).
 7. (Lapset, jotka leikkivät puistossa) Puistossa leikkivien lasten/lapsien äidit juttelevat keskenään.
 8. "Ei kysyvä (ihminen) (se, joka kysyy) tieltä eksy." 

Kysyvä ihminen ei eksy tieltä. 

 

Passiivin 1. partisiippi

TEHTÄVÄ  -ttava/-ttävä

 

I

antaa - annetaan - annettiin - annettava

II

juoda - juotiin - juotava

III

ommella - ommeltiin - ommeltava

IV

hypätä - hypättiin - hypättävä

V

häiritä - häirittiin - häirittävä

VI

paeta - paetiin - paettava

 

lukeva tyttö - tyttö, joka lukee; luettava kirja - kirja, jota luetaan 

Nominatiivi - luettava kirja, luettavat kirjat

Genetiivi - luettavan kirjan, luettavien kirjojen

Partitiivi - luettavaa kirjaa, luettavia kirjoja

Illatiivi - luettavaan kirjaan, luettaviin kirjoihin

Inessiivi - kuettavassa kirjassa, luettavissa kirjoissa

 

Käyttö attribuuttina ja predikatiivina

Partisiipit toimivat samoina lauseenjäseninä kuin adjektiivit eli ennen kaikkea <attribuuttina ja <predikatiivina. Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä partisiipeistä näissä tehtävissä (ks. >>kielenhuollon näkökohtia):
 

 

 
ATTRIBUUTTINA PREDIKATIIVINA
AKTIIVIN 1. PARTISIIPPI Leikkivä lapsi on terve. Tulokset ovat tyydyttäviä.
PASSIIVIN 1. PARTISIIPPI Syötävät sienet pitää tuntea. Se kirja ei ole suositeltava.
AKTIIVIN 2. PARTISIIPPI Kokenut lääkäri on rauhallinen. Oletteko väsyneitä?
PASSIIVIN 2. PARTISIIPPI Kioskista ostettu kirja ei maksa paljon. Seinät ovat maalatut.

 

HARJOITUS 1.

Esimerkki. Minun täytyy mennä. - Minun on mentävä.

 1. Minun täytyy lukea tämä kirja. = Minun on luettava tämä kirja.
 2. Sulhasen täytyy tilata = on tilattava häämatkaliput.
 3. Hänen on pakko tulla = on tultava kuulusteluun.
 4. Sinun pitää muista+a = on muiste+ttava tämä asia.
 5. Kokouksen täytyy valita = on valittava uusi puheenjohtaja.

valita - minä valitsen - valitaan

valittaa - minä valitan - valitetaan 

 1. opettajan täytyy olla = on oltava kärsivällinen.
 2. Oppilaiden pitää kirjoittaa = on kirjoitettava aine.
 3. Täytyy myöntä+ä = on myönne+ttävä, että hän oli oikeassa.
 4. Autonkuljettajan tulee noudatta+a = on noudate+ttava liikennesääntöjä. 

 

MINUN täytyy/pitää/ on pakko/ tulee/ pitäisi mennä; minun on mentävä 

 

KORJA+TTAV+I+SSA -

KÄYTE+TTÄVÄ+KSI  

 

Aktiivin 2. partisiippi

TEHNYT  -nut/-nyt

 

istu+a - istunut

anta+a - antanut

II

syödä - syönyt

juo+da - juo+nut

III

tulla - tullut

ommella - ommellut

mennä - mennyt

surra - surrut

pestä - pessyt

IV

osata - osannut

haluta - halunnut

hypätä - hypännyt

V

häiritä - häirinnyt

VI

paeta - paennut

 

KÄYTTÖ

1)  negatiivinen imperfekti

minä en ajanut, en mennyt, en ollut

sinä et

hän ei

me emme ajaneet

te ette ajaneet, emme menneet, emme olleet

he eivät ajaneet

(ne ei ajanu)

 

2) perfekti

minä olen ajanut, minä en ole ajanut

me olemme ajaneet, me emme ole ajaneet

 

3) pluskvamperfekti

minä olin ajanut, minä en ollut ajanut

me olimme ajaneet, me emme olleet ajaneet

 

4) nut-adjektiivi  MINKÄLAINEN?

NOMINATIIVI väsynyt mies - väsyneet miehet

GENETIIVI väsyneen miehen - väsyneiden miesten

PARTITIIVI väsynyttä miestä - väsyneitä miehiä

ILLATIIVI väsyneeseen mieheen - väsyneisiin miehiin

INESSIIVI väsyneessä miehessä - väsyneissä miehissä

ELATIIVI väsyneestä miehestä - väsyneistä miehistä

ALLATIIVI väsyneelle miehelle - väsyneille miehille

ADESSIIVI väsyneellä miehellä - väsyneillä miehillä

ABLATIIVI väsyneeltä mieheltä - väsyneiltä miehiltä

TRANSLATIIVI väsyneeksi mieheksi - väsyneiksi miehiksi

ESSIIVI väsyneenä miehenä - väsyneinä miehinä

 

Käyttö attribuuttina ja predikatiivina

Partisiipit toimivat samoina lauseenjäseninä kuin adjektiivit eli ennen kaikkea <attribuuttina ja <predikatiivina. Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä partisiipeistä näissä tehtävissä (ks. >>kielenhuollon näkökohtia):
 

 

 
ATTRIBUUTTINA PREDIKATIIVINA
AKTIIVIN 1. PARTISIIPPI Leikkivä lapsi on terve. Tulokset ovat tyydyttäviä.
PASSIIVIN 1. PARTISIIPPI Syötävät sienet pitää tuntea. Se kirja ei ole suositeltava.
AKTIIVIN 2. PARTISIIPPI Kokenut lääkäri on rauhallinen. Oletteko väsyneitä?
PASSIIVIN 2. PARTISIIPPI Kioskista ostettu kirja ei maksa paljon. Seinät ovat maalatut.

 

 

NUT-ADJEKTIIVI

 • muodostetaan verbistä

 • vastaa kysymykseen millainen?

 • taipuu pääsanan mukaan

 • ilmaisee asiaa, joka on tapahtunut menneisyydessä, mutta mahdollisesti jatkuu edelleen

 • vasta joka-lausetta

 

ESIMERKKEJÄ

KADONNUT sienestäjä löytyi koko yön KESTÄNEIDEN etsintöjen jälkeen.

Sienestäjä, joka oli kadonnut, löytyi etsintöjen jälkeen, jotka kestivät koko yön.

EKSYNYT retkeilijä törmäsi nukkuvaan karhuun lähellä asutusta.

Retkeilijä, joka oli eksynyt, törmäsi karhuun, joka nukkuu.

 

Saarelta LÖYTYNEELLÄ, KYLMETTYNEELLÄ veneilijällä oli yllään vain uimahousut.

Veneilijällä, joka oli kylmettynyt ja löytyi saarelta, oli yllään ...

Tulipalosta PELASTUNEET eläimet vietiin naapuriin suojaan.

Eläimet, jotka pelastuivat tulipalosta, vietiin ...

Palomiehet eivät päässeet pahoin PALANEESEEN huoneeseen.

... huoneeseen, joka oli palanut pahoin

 

 

Passiivin 2. partisiippi

TEHTY  -ttu/-tty

 

I

istua - istuttu

antaa - annettu

opettaa - opetettu

II

juoda - juotu

pysäköidä - pysäköity

III

tulla - tultu

ommella - ommeltu

IV

osata - osattu

hypätä - hypätty

V

häiritä - häiritty

VI

paeta - paettu

 

Nominatiivi - ostettu kirja, ostetut kirjat

Genetiivi - ostetun kirjan, ostettujen kirjojen

Partitiivi - ostettua kirjaa, ostettuja kirjoja

Illatiivi - ostettuun kirjaan, ostettuihin kirjoihin

Inessiivi - ostetussa kirjassa, ostetuissa kirjoissa jne

 

 

KÄYTTÖ

1)  passiivin imperfektin negatiivinen muoto

ei ostettu

ei tuotu

2) passiivin perfekti

on ostettu, ei ole ostettu

3) passiivin pluskvamperfekti

oli ostettu, ei ollut ostettu

4) ttu-adjektiivi

ostettu kirja

 

1. pidän MISTÄ? paistetuista perunoista

2. syön MITÄ? keitettyjä munia

3. keitetystä munasta

4. suosittuun kouluun

5. sidotun käden  / sidotut kädet (käte+nsä)

6. sidottua kättä

7. kuunneltu+jen laulujen sanat

8. kuulla - kuultu, gen kuullu+n ymmärtäminen

kuunnella - kuuneltu

9. AVATTU - avatun - avatussa pussissa

10. kääntä+ä I ryhmä - käänne+ttyjä kirjoja

tämän käännetyn kirjan lukeminen on vaikea

11. ARVOSTAA - arvostetut, PALKITA - palkitut

Nobel- palkinto, palkita V - palkitsen

12. maalata - maalatuile ja LAKATA

lakatuille pinnoille 

13. pakasta+a - pakaste+tuista mansikoista

14. tehdystä työstä!  TEHTY TYÖ

 

 

 

 

 

 

Käyttö attribuuttina ja predikatiivina

Partisiipit toimivat samoina lauseenjäseninä kuin adjektiivit eli ennen kaikkea <attribuuttina ja <predikatiivina. Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä partisiipeistä näissä tehtävissä (ks. >>kielenhuollon näkökohtia):
 

 

 
ATTRIBUUTTINA PREDIKATIIVINA
AKTIIVIN 1. PARTISIIPPI Leikkivä lapsi on terve. Tulokset ovat tyydyttäviä.
PASSIIVIN 1. PARTISIIPPI Syötävät sienet pitää tuntea. Se kirja ei ole suositeltava.
AKTIIVIN 2. PARTISIIPPI Kokenut lääkäri on rauhallinen. Oletteko väsyneitä?
PASSIIVIN 2. PARTISIIPPI Kioskista ostettu kirja ei maksa paljon. Seinät ovat maalatut.

 

 

AGENTTIPARTISIIPPI

TEKEMÄ

-ma/-mä

 

agenttipartisiippi+sijapääte+(possessiivisuffiksi)

tehdä - (hän tekee) - tekemäni - Tämä ei ole (minun) tekemäni kakku.

tekemästä - Pidän äidin tekemästä kakusta

tekemästään - Pidän hänen tekemästään kakusta.

 

kotona leivottu kakku (emme tiedä, kuka leipoi)

MUTTA

äidin leipoma kakku (äiti leipoi) = kakku, jonka äiti leipoi

 

Nominatiivi - äidin tekemä kakku, äidin tekemät kakut

Genetiivi - äidin tekemän kakun, äidin tekemien kakkujen

Partitiivi - äidin tekemää kakkua, äidin tekemiä kakkuja

Illatiivi - äidin tekemään kakkuun, äidin tekemiin kakkuihin

Inessiivi - äidin tekemässä kakussa, äidin tekemissä kakuissa

 

HARJOITUS

Esimerkki. Talo, jonka isäni rakensi, paloi - Isäni rakentama talo paloi.

 1. Se on kapakka, jota kaikki opiskelijat suosivat.
 2. Tuolla on auto, jonka Matti osti.
 3. Haluaisin ajaa autolla, jonka hän osti.
 4. Sain paketin, jonka he lähettivät.
 5. Piditkö lahjoista, jotka toimme sinulle ulkomailta?
 6. Kalevala koostuu runoista, jotka Suomen kansa on luonut.
 7. Tuntematon sotilas, jonka Väinö Linna on kirjoittanut, kertoo jatkosodasta.
 8. Kansallismuseossa on tauluja, jonka Akseli Gallen-Kallela on maalannut.
 9. Finlandia-talo, jonka on suunnitellut Alvar Aalto, valmistui vuonna 1971.
 10. Asumme kaksiossa, jonka vuokrasimme viime talvena.
 11. En tykkää siitä vihanneskeitosta, jonka mummo keitti.

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.