| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

Tulipalo

Page history last edited by Helja Kirber 10 years, 2 months ago

 

BUSSIPALON SATTUESSA MINÄ...

  1. pysäytän…............. auton välittömästi.

2. sammutan.............................moottorin.

  1. Avaan…................................auton ovet ja  

  2. ilmoitan, ...sanon  asiakkaille/ pyydän/ohjaan asiakkaita: ….....poistukaa, poistuisitteko, jääkää pois autosta. ...

3. katkaisen, irrotan päävirran.

  1. Varmistan, ettei bussiin jää ihmisiä ja että hätäkeskukseen on …soitettu............................

  2. …Otan sammuttimen.

  3. sammutan sammuttimella tulipaloa.

  4. …..Päästän, kohdistan jauhesuihkun palavaan kohteeseen. Mihin?

 

avata - avaan, poistua, sammuttaa, ilmoittaa, pysäyttää, ottaa, katkaista, sammuttaa, varmistaa, (tarkistaa), soittaa, kohdistaa.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.